Ezen a weboldalon a 2017-2021 között futott FIEK projektről tájékozódhat.
A FIEK (Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ) szervezet hivatalos weboldala: www.innovacio.bme.hu

Vállalatoknak

Szeretnél az élvonalba kerülni a piacon?
A piacon a vezető pozíció megszerzéséhez elengedhetetlen a vállalkozás innovációs képességének fejlesztése. Az élvonalba kerüléshez, valami új, egyedi alkotásához, fontos a kutatás, a vállalkozás innovációs képességének fejlesztése.

Kutatóknak

Dolgoznál a legjobbakkal?
A kutatói munka a társadalom számára értéket, előrehaladást jelent. A BME FIEK Magyarország legjobb kutatóival, legmagasabban képzett szakembereivel, lehetőséget ad a jövő új társadalmi értékeinek megteremtésében.

Hallgatóknak

Beindítanád a vállalkozásodat? Szeretnél rugalmas időbeosztásban csapatban dolgozni? Belelátnál Magyarország vezető kutatóinak munkájába? A BME FIEK lehetőséget ad, hogy egyetemi éveid során fejlődhess és a jövő megalkotásának folyamatába bekapcsolódhass.

A kilencedik kar a BME-n

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Oktatásért felelős államtitkára 2014-ben fogalmazta meg azt a célt, hogy az egyetemi kutatási-fejlesztési tevékenységeket közelíteni kell a vállalatok igényéhez. Ennek érdekében dolgozta ki a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot. 2017-ben a Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem, a Siemens ZRT., a Richter Gedeon NYRT., a Nokia Solutions and Networks Kft., és a Magyar Villamos Művek ZRT., konzorciumot alapított az egyetem és az ipar kapcsolatainak erősítésére.
A Központ munkájához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a FIEK_16-1-2016-0007 kódszámú pályázat keretén belül: 3,96 Mrd Forint támogatást kapott.

Bemutatkozás

A  Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ az Egyetem innovációhoz kapcsolódó tevékenységeit szervezi, koordinálja és erősíti, mellyel jelentősen hozzájárul az intézmény tevékenységének kiteljesítéséhez. Az Egyetem jogi keretei között teremti meg annak lehetőségét, hogy hosszú távú stratégia mentén, egységesen kezelje az ipari szereplők és az Egyetem között létrejött kapcsolatok különböző, eddig elkülönülten kezelt területeit:

 • a kutatás-fejlesztést,
 • a tudástranszfert,
 • az inkubációt,
 • a partnerhálózat fejlesztését és
 • a nemzetközi kapcsolatokat.

A BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) jelentése kettős: egyrészt a projektet jelöli, másrészt egy sajátos szervezeti egységet, mely az egyetem kilencedik kara.

A FIEK projekt célja a vállalati igényeket támogató laborok kiépítése, az ipar által azonnal hasznosuló kutatásfejlesztési eredmények, valamint az ipari és egyetemi távlatos együttműködést biztosító modell működtetése.

A FIEK-nek, mint szervezeti egységnek pedig más hármas funkciója van: a FIEK-projekt gondozása, az Ipar 4.0 Technológiai Központ, valamint a technológia és a tudástranszfer szolgáltatásait egyetemi szinten végző KFI iroda (Kutatás, Fejlesztés, Innováció), azaz a BRIDGE működtetése.

Az Egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázat keretében létrejött BRIDGE – mely  BME KFI (Kutatás, fejlesztés, innováció) iroda néven is ismert, egy eredményorientált, egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének és hatékony működtetésének támogatására létrejött szervezet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Működésével az egyetemen létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása –,  az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel – a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé.

Célok:

 • Aktív, kölcsönös előnyökön alapuló, üzleti szemléletű kapcsolat kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra között.
 • Az intézmények szellemi és infrastrukturális kompetenciáinak transzparens szolgáltatásként történő megjelenítése.
 • Egyetemenként egyablakos kapcsolat kialakítása a vállalkozások felé, hálózatosan együttműködő csomópontokként.
 • Eredményszemléletű technológia-transzfer és innováció-menedzsment ösztönzése az intézményekben.
 • A vállalkozói szemlélet fejlesztése az oktatók, kutatók és hallgatók körében.
 • Az intézményi KFI eredmények üzleti hasznosítása a vállalati együttműködések révén.

bridge.bme.hu

Az elmúlt években a gazdasági ágazatok mellett a termelési folyamatokat is meghódították a hálózatba kapcsolt, egymással kommunikálni tudó, bizonyos esetekben döntésképes eszközök: az ipari termelés területén is elindult egy technológiai forradalom. E változásokat Industry 4.0, azaz Ipar 4.0 összefoglaló névvel illetik a gazdasági, az IT és az ipar területén dolgozó szakemberek.

Az Ipar4.0 Technológiai Központ (TK) az Egyetem kapuja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, mely demonstrációs és fejlesztési szolgáltatást biztosít, szakmailag megalapozott ipar 4.0 ismeretanyagot állít össze és mutat be a kkv-k számára:

Tematikus találkoztatások és képzések helyszíne, célja a digitalizációs képességek fejlesztése.

 • Iránymutatást ad a fejlesztési döntések megalapozásában, a megfelelő technológiák kiválasztásában. 
 • Naprakész ipari problématérképet készít. 
 • Projektgenerálást végez, a teljes közösség bevonásával a kkv-k projekt igényeire reagálva: a teljes ökoszisztémát (iparvállalatok, kkv-k, egyetemi laborok, kutatócsoportok és hallgatók) ismerve és ezen lehetőségek bevonásával a megvalósítást szervezi.

Ahhoz, hogy a hazai kkv-k sikerrel pályázzanak beszállítói szerepre a nemzetközi nagyvállalatoknál, alapfeltétel, hogy képesek legyenek a náluk már a mindennapi gyakorlat részét képező digitális technológiákhoz csatlakozni. Minél magasabb Ipar 4.0 érettségi szinten áll egy beszállító, annál nagyobb eséllyel felelhet meg az egyre inkább a digitalizálódó termelést előtérbe helyező multinacionális cégek elvárásainak.

Az Ipar4.0 Technológiai Központot (TK) az Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt finanszírozásával hozta létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az IFKA – IVSZ konzorcium megbízásából. A BME a TK-t a projekt teljes életciklusa alatt (2019. decemberéig) működteti. A TK a FIEK (Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ) koordinációjával, a BME Villamosmérnöki és Informatikai, Gépészmérnöki, valamint Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karainak együtt működése során valósul meg az „I” épület kb. 260nm-nyi területén. Az Ipar 4.0 Technológiai Központ demonstrációs és fejlesztési szolgáltatást biztosít a Projektben részvételre jogosult közép-magyarországi régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező hazai tulajdonú feldolgozóipari kis- és középvállalkozások részére. A szolgáltatás célja, hogy szakmailag megalapozott Ipar 4.0 ismeretanyagot állítson össze és mutasson be a kkv-k számára, ezzel segítve őket az Ipar 4.0-ra történő felkészülésben, valamint a számukra legmegfelelőbb technológiák kiválasztásában.

ipar4.bme.hu

BME Ipar 4.0 Technológiai Központ kisfilmek

„ZKK – tudásközpont a magyar zöldgazdaság fejlesztéséért”

A BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ szervezeti egységeként működő ZKK célja az, hogy a különböző tudományterületek együttműködését ösztönző tudásközpontként hozzájáruljon Magyarország törvényben is rögzített, 2050-es klímasemlegességi célkitűzésének eléréséhez.

A Központ abból a felismerésből született, hogy a „zöld átmenet” során olyan üzleti és technológiai újítások játsszák majd a főszerepet, amelyek nem csak a kutatási és innovációs szféra számára kínálnak lehetőségeket, de a hazai háttéripar megerősítésével a gazdaságfejlesztés fontos eszközeivé is válhatnak. A dekarbonizáció és a gazdaságfejlesztés szempontjainak párhuzamos érvényesítéséhez azonban a műszaki és a társadalomtudományok szoros együttműködésére van szükség. A ZKK ehhez az együttműködéshez kíván platformot biztosítani azzal a céllal, hogy Magyarország – a hazai innovációs és tudásbázisra építve, de a nemzetközi együttműködés lehetőségeit is kihasználva – a jövő kulcstechnológiáit és piacszervezési megoldásait a lehető leghamarabb a gyakorlatban is alkalmazhassa. A Központ a dekarbonizáció sikere szempontjából meghatározó ágazati értékláncok valamennyi szereplőjét megszólítva kíván hozzájárulni ennek a célnak az eléréséhez.

A ZKK a zöld innovációk alkalmazását a következő főbb területeken igyekszik előmozdítani:

 • A villamosenergia-szektor dekarbonizációja és digitalizációja
 • Közlekedészöldítés
 • Energiahatékonysági piac (EKR)
 • Hidrogéngazdaság
 • Akkumulátoripar
 • Megújuló energiatermelési technológiák

A ZKK partnerei elsősorban:

 • Magyarországon működő vállalkozások
 • Felsőoktatási intézmények
 • Szakmai szövetségek
 • Minisztériumok és szabályozó hatóságok
 • Külföldi társszervezetek és más kutatóhelyek.

  zkk.bme.hu

A projekt célja egy ipari biztonságtechnikával foglalkozó Kompetencia Központ létrehozása, amely az ipari folyamatok biztonságának garantálása mellett hozzáadott piaci értéket képvisel a vállalatok számára. A projekt tárgya ennek megfelelően, a meghatározó ipari alkalmazási területeken (olaj- és gázipar, jármű- és közlekedésbiztonság, valamint építési technológiák) új, a hatékonyságot és biztonságot növelő módszereket kidolgozása, valamint az ehhez adekvát IT platform biztosítása.

A biztonságtudomány aktuális kihívása a modellezésen és adatfeldolgozáson alapuló, digitálisan koordinált, biztonságközpontú tervezés és üzemeltetés megvalósítása. A korszerű biztonságtudományi stratégia részei: az üzembiztonság, a környezetbiztonság, a gyártástechnológiák anyag- és energiabiztonságának rendszerszemléletű megalapozása, a biztonságosan fenntartható fejlődés okos (smart) termékek kifejlesztésével, majd a termékek életciklusának biztonságos újraindítása, illetve lezárása.

Ez a stratégia, amely a biztonságot a piaci megtérülés szemléletével is ötvözi, számos területre adaptálható és egy átfogó tervezési és megvalósítási rendszerré fejleszthető. A különböző területeket egy magas megbízhatóságú infokommunikációs platform kapcsolja össze, ami magában foglalja a korszerű rendszermérnöki eszközök kezelését, kommunikációs és adatfeldolgozó módszerek integrálását, a matematikai statisztika kritikus állapotokra vonatkozó új módszereinek alkalmazását, elősegítve stratégiai laboratóriumok összehangolt, multidiszciplináris együttműködését is.

A BME-n meglévő kompetenciák, valamint ezekre épülő stratégiai célok és tevékenységek (a biztonságtudomány legkorszerűbb irányainak ipari alkalmazására) biztosítékot jelent a közös tervek sikeres realizáláshoz.

Az akadémiai és ipari partnerek professzionális tudományos és gazdasági potenciáljainak összekapcsolása olyan értékes technológiák és termékek közös kifejlesztéséhez vezet, amelyek az üzleti és tudományos elvárásoknak egyaránt megfelelnek.

A projektben résztvevő partnereink: Mol Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Robert Bosch Kft., thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft., ZÁÉV Építőipari Zrt.

A Kompetencia Központ 2021. március 2-én megrendezésre került online nyitórendezvényéhez kapcsolódó sajtóközlemény itt olvasható:

Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ jön létre a Műegyetem koordinálásával

A Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ – Digitális integráció az ipari megbízhatóság, minőség és hatékonyság fokozására projekt a Nemzeti K utatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a 2019-1.3.1-KK-2019-00004 kódszámú pályázat keretén belül: 2 500 000 000  Forint támogatást kapott.

Pályázati azonosító: FIEK_16-1-2016-0007

A pályázat címe: Integrált, intelligens technológiák – szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar
Innovatív technológiák és szolgáltató központ (laboratórium-hálózat) létrehozása az IKT, energetika és gyógyszergyártás terén

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A projekt időtartama: 2017.04.01-2021.03.31 (4 év) + 5 év fenntartás

A projekt a gyógyszergyártás, az energetika és az infokommunikáció szakterületek szereplőinek együttműködésével létrejövő kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását tűzte ki célul. Ennek alapját az Egyetem szellemi erőforrásai és laboratóriumi infrastruktúrája adja. A FIEK programban a Műegyetem mellett négy meghatározó iparvállalat – Siemens Zrt., Richter Gedeon Nyrt., a Nokia Solutions and Networks Kft., valamint a Magyar Villamos Művek Zrt. – vesz részt.

A FIEK látja el a munka azon részét, amely nem tartozik szigorúan a szakmai-műszaki területre: szakmai harmonizációval, adminisztrációval, források és kapcsolatok felkutatásával, piacra vitellel, marketinggel, üzleti egyeztetésekkel segít egy irányba terelni az egyetemen fellelhető sokoldalú kutatás-fejlesztési kompetenciát. A szakmai igények határozzák meg, hogy ki vesz részt az együttműködésben, az egyetem a K+F kompetenciát és kapacitást biztosítja a piacnak.
A projekt mindenki számára hasznos: a kutatók izgalmas feladatokat, a cégek innovatív megoldást kapnak a problémáikra, a hallgatók érdekes diplomadolgozat témához juthatnak, az oktatók pedig színvonalas projektekben vehetnek részt, amelyek gyakorlati hasznát beépíthetik az oktatásba.
Területei:

Laboratóriumi infrastruktúra: 5 db FIEK laboratórium, mely a vállalatok K+F igényeit szolgálja
Kutatási eredmények, melyeket a projektben részt vevő vállalatok azonnal hasznosítani tudnak
Fenntartható ipar-egyetem együttműködési modell, mely proaktív szolgáltatásokat nyújt vonzó és szolgáltatásorientált módon
A konzorcium szándéka, hogy a jövőben további cégek számára is hozzáférhetővé tegye a sikeres együttműködési modellt.

A FIEK laboratórium-hálózat az ipar által felügyelt és irányított, nemzetközileg is egyedülállóan széles integrációt valósít meg a BME karok között, amelyet a résztvevők kiemelkedő publikációs tevékenysége továbberősít.

A FIEK laboratóriumi infrastruktúrája öt darab laboratóriumot foglal magában:

 • Pharmatech Gyógyszertechnikai Laboratórium
 • Rolls-Royce Moduláris Hibrid Hajtásrendszer Laboratórium
 • MVM Smart Power Laboratórium
 • MVM Mikor-CHP Laboratórium
 • Nokia IKT Laboratórium és 5G Laboratórium

A laboratóriumban háztartási méretekben keresik a kapcsolt energiatermelés energetikai potenciáljának kihasználását. A fűtéshez a kazán 40-50 fokos vizet állít elő, az égés viszont jóval magasabb hőmérsékleten történik. A kutatás során az eltérésből történő villamosenergiatermelés kiaknázására helyezik a hangsúlyt.

Dr. Gróf Gyula, alprojekt vezető (ggrof@edu.bme.hu)

MVM Mikro-CHP Laboratórium Flyer

Az MVM Csoport az ellátásbiztonság növelése, a fenntartható energiaellátás, valamint az energiahatékonyság a meghatározó közös kutatási témák. A laboratóriumban a megújuló energiaforrásokra nagymértékben támaszkodó villamosenergia-rendszer energiamenedzsmentjének valós idejű, laborkörülmények közötti fejlesztése és tesztelése történik.

Dr. Raisz Dávid, a laboratórium vezetője (raisz.david@vik.bme.hu)

MVM Smart Power Laboratórium Flyer

MVM Smart Power Laboratórium kisfilm

Az IKT (információs és kommunikációs technológiák) labor, amelyen keresztül hálózatba kapcsolva az első négyet, egységes informatikai platformot biztosít a kutatási és fejlesztési tevékenységekhez. A digitalizációt a projektben nem különálló területként kezelik, hanem egy horizontális támogató felületként, amelyik adatot gyűjt, elemez, majd beavatkozik, ha kell.

Dr. Lengyel László, alprojekt vezető (lengyel.laszlo@vik.bme.hu)

Németh Vilmos, 5G laboratórium vezető (nemeth.vilmos@bme.hu)

5g.bme.hu

NOKIA 5G Laboratórium kisfilmek

A műhelyben elsősorban nem új hatóanyagokat fejlesztenek, hanem a gyógyszergyártás jelenlegi szakaszos technológiáját újítják meg. A gyógyszertechnológia terén a várható fő eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer, amely a BME-n PharmaTech laboratórium formájában valósul meg és alkalmas a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújításának elősegítésére és oktatására. Az új gyártástechnológiai eljárások fejlesztési eredményeit a Richter Gyógyszergyár vezető termékeinek innovatív előállítására kívánja felhasználni és tervezi azok bevezetését a termelésbe.

Nagy Zsombor, a laboratórium vezetője (zsknagy@edu.bme.hu)

PharmaTech Laboratórium Flyer (EN-HU)

PharmaTech-BIO Laboratórium Flyer (EN-HU)

Pharmatec Gyógyszertechnológiai Laboratórium kisfilm 

Ez a legnagyobb, több mint 400 millió forintos beruházás a projektben, melynek megvalósítása a legidőigényesebb. Akár 300 kilowatt teljesítményű villanymotorokat percenként 5000 fordulattal, valamint villamos hajtású járművek hajtásláncának minden elemét (motor, generátor, konverterek, akkumulátor) és azoknak kombinációját lehet tesztelni a modell-üzemben. A labor kapacitása egyedülálló a régióban.

Becker Péter, a laboratórium vezetője (becker.peter@vet.bme.hu)

Rolls Royce Moduláris Hibrid Hajtásrendszer Laboratórium Flyer

Rolls-Royce Moduláris Hibrid Hajtásrendszer Laboratórium kisfilmek

LEGFRISSEBB HÍREK
5G KKV NAP 2022. április 27-én!
BME INNOVÁCIÓS NAP
Startup Campus BME 4. szemeszter!
Volt egy álmunk…
FIEK irodaavató
H2020 IKT Információs Nap​
„Drónok Internete” workshop
Országos Innovációs Fórum
Previous
Next
PARTNEREINK
TÁMOGATÓNK

Az Integrált, intelligens technológiák – szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és gyógyszeripar projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a FIEK_16-1-2016-0007 kódszámú pályázat keretén belül: 5 959 166 693  Forint támogatást kapott.

Loading...