Köszöntő

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Siemens Zrt., a Richter Gedeon Nyrt., a Nokia Solutions and Networks Kft. és a Magyar Villamos Művek Zrt., konzorciumot alakít az egyetem és az ipar kapcsolatainak erősítésére, és a BME-n belül Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozására. A központ munkájához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a FIEK_16-1-2016-0007 kódszámú pályázat keretén belül 3,96 Mrd forint támogatást, a részvevő vállalatok pedig együttesen 2 Mrd forint forrást biztosítanak. A működését április 1-én megkezdő új központ az Egyetem önálló szervezeti egysége, irányításában és munkájában a konzorcium minden tagja aktívan részt vesz.

A pályázat címe:  Integrált, intelligens technológiák – szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar
Innovatív technológiák és szolgáltató központ (laboratórium-hálózat) létrehozása az IKT, energetika és gyógyszergyártás terén

A projekt időtartama: 2017.04.01-2021.03.31 (4 év) + 5 év fenntartás

A konzorcium célja, hogy új alapokra helyezze az egyetemi és a vállalati kutatások összehangolását, gyorsítsa az eredmények gyakorlati alkalmazását, megteremtse a kutatás részleges vagy teljes piaci finanszírozásának módszertanát, közelítse az egyetemi oktatást a vállalatok igényéhez, és segítse a vállalati szakemberek továbbképzését. Szakmai fókusza jól illeszkedik a Kormány által az Irinyi tervben megfogalmazott gazdasági, és a Fokozatváltás felsőoktatási stratégiában megfogalmazott egyetemkorszerűsítési célokhoz.  A digitalizáció új eszközeinek felhasználásával új termékek, szolgáltatások és technológiák fejleszthetők az energetika és a gyógyszergyártás területén, és ezekben felhasználjuk a konzorcium által fejlesztendő új IT technológiákat is.

A program keretében tehát digitális ökoszisztéma alakul ki – a társadalomban és a gazdaságban horizontális szerepet betöltő információs- és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével –, elősegítve a kapcsolódó szakterületek versenyképességének további növekedését. Az IKT mindent átszövő és dinamizáló potenciáljának köszönhetően, az ipar által megfogalmazott igényeken alapuló kutatási eredmények gyors átfutással hasznosulnak az egyes szakterületeken. Az alprogramokhoz közös IKT elveket és módszereket alkalmazva – ez által közös platformot biztosítva – érjük el előbbiek hatékony működését, kontrollálását és fenntartását.

A konzorcium szándéka, hogy a jövőben további cégek számára is hozzáférhetővé tegye a sikeres együttműködési modellt.

Józsa János, a BME rektora elmondta, hogy az új központ a partnerek már korábban is kiválóan működő, projekt alapú kutatás-fejlesztési kapcsolatait fejleszti tovább hosszú távú stratégiai együttműködéssé, a BME-n kidolgozott Ipari Campus program szerint.  A központ tehát új típusú felsőoktatás-ipar K+F ökoszisztémát fog működtetni, aminek legfontosabb jellemzője az, hogy a partnerek közösen dolgozzák ki a központ hosszú távú szakmai és gazdálkodási programját, és közösen felügyelik annak végrehajtását. 

Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy az MVM csoport stratégiai célja a cég innovációs tevékenységének fejlesztése az energiaszektor forradalmi átalakulásának időszakában. Úgy vélte, a stratégia megvalósításának fontos eleme lesz a BME vezette konzorcium tevékenysége.

Dale Martin, a Siemens Zrt. elnök vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a Siemens Zrt. és a BME kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza, és egyik lényeges eredménye a cég kutatási bázisának kiépülése az elektromos hajtások szakterületén, valamint az első hazai duális MSc program elindítása a BME-vel. Ezt a kapcsolatot tovább erősíti a konzorcium tevékenysége.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a gyógyszeripari vállalat elsősorban a gyártási technológiák fejlesztéséhez tervezi kiaknázni a konzorciumban rejlő lehetőségeket. Kiemeltem fontosnak tartja az egyetemi együttműködéseket, melyek nagymértékben járulnak hozzá az iparág számára hasznosítható magas szellemi hozzáadott értéket képviselő innovációs projektek megvalósításához.

Zagyva Béla, a Nokia országigazgatója kiemelte, hogy a központ iskolapéldája a Nokia számára is alapvető fontosságú 5G kutatások és az iparági együttműködések kiaknázásának. A kapcsolódó tudás felhalmozása elősegítheti az oktatás és a digitális gazdasági további fejlődését hazánkban.

Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja hangsúlyozta, hogy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ új szellemiséget képvisel az egyetemeken: a kutatás-fejlesztést, mint üzletileg is megtérülő tevékenységet fogja szervezni. A partnercégeknek részvétele a központ irányításában és az így kialakult „jó gyakorlatok” jelentős hatást fejthetnek ki a felsőoktatás és a versenyszféra szemléletmódjának közelítésére is. 

Az új szervezet munkájával a digitalizáció kihívásaira kíván reagálni, és segíteni fogja a hazai gazdaság alkalmazkodását az új technikák fejlesztéséhez és bevezetéséhez egyaránt – jelentette ki Kollár László, az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, a program felelőse a 2017. április 1.-én működését megkezdő központról.