Az ipari partnerek hosszú távú fejlesztési tervének közös eleme az intelligens technológiaszabályozáson és -integráción alapuló hatékonyságfokozás és versenyképesség-növelés. Szakirány-specifikus céljaik szintén szorosan kapcsolódnak a projekthez, hiszen nagy sebességű vezeték nélküli kommunikáció a Nokia, a hibrid hajtások energiahatékonyságának növelése a Siemens, 2019-től pedig már a Rolls-Royce,  a zöldenergia kiegyensúlyozott integrálása az energia elosztó hálózatokba az MVM, a gyógyszerek stabilitásának és gyógyító hatékonyságának fokozása pedig a Richter Gedeon gyógyszercég fő preferenciái közé tartozik.  

 

„A Siemens számára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel már mintegy 20 éve fennálló partneri kapcsolat kiemelkedő jelentőséggel bír. Büszke vagyok az eddig elért közös sikerekre, és arra, hogy kutatómunkánk eredményét már számos gyakorlati projektben hasznosítottuk. Büszke vagyok arra is, hogy a siemenses mérnök kollégák közül sokan végeztek a Műegyetemen, mert ez az Egyetemen folytatott oktatás magas minőségét is jelzi. Az oktatás, képzés terén  még szorosabb a Siemens és a BME kapcsolata, hiszen nemrégiben indítottuk el közösen hazánk első, duális műszaki mesterképzését is.  

A FIEK-ben való részvétel a Siemens számára az együttműködés még magasabb szintjét jelenti. Lehetőséget ad számunkra, hogy a legkiválóbb egyetemi kutatók kapcsolódjanak be a Siemens kutatás-fejlesztési projektjeibe, míg az egyetem hallgatói megismerkedhetnek a jelenleg legfejlettebb technológiákkal. Mindez kölcsönös előnyökhöz vezet majd: egyrészt új tudományos kutatások elvégzésére nyílik lehetőség, másrészt az egyetem és a vállalatok közötti együttműködés várakozásaink szerint üzletileg is hasznosulni fog, hozzájárulva magasabb műszaki színvonalat és tudásszintet igénylő munkahelyek létrehozásához és új termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez.”

Dale A. Martin elnök-vezérigazgató, Siemens

A Nokia Programozható Világnak nevezte el a kommunikációs kapcsolatok és digitalizálás területén kibontakozó új forradalmat, melyben bárki, bármit, bárhol csatlakoztathat a hálózathoz. A vállalat számára ez lehetőség arra, hogy pozitívan befolyásolja az emberek mindennapjait, hogy a világ termelékenyebb, hatékonyabb, biztonságosabb, egészségesebb, intelligensebb és egyúttal fenntarthatóbb legyen.

A FIEK-ben egyszerre jelenlévő egyetemi és ipari szaktudás remek lehetőséget teremt a Programozható Világ megvalósításához szükséges technológiák kutatására, mint például a kognitív felhasználói élmény menedzsment és az olyan új vertikumok mint az ’Internet of Things’ hatékony kezelése 5G telekommunikációs hálózatokban, adatanalitika és a mindent körülölelő, holisztikus digitális szolgáltatások. A központ kölcsönös előnyöket biztosít a résztvevők számára: az egyetem korszerű iparági technológiákba tanulhat bele, míg az ipari partnerek – így a Nokia is – olyan a felsőoktatásban fellelhető készségekhez juthatnak hozzá, amelyek nem tartoznak szorosan a saját központi kompetenciájukhoz.

Zagyva Béla ügyvezető igazgató, Nokia

Az energiaipar az utóbbi években gyors ütemű fejlődésen megy keresztül. A megújuló energiatermelés, az energiatárolás és az elektromos közlekedés térnyerésével kezdődött „innovációs forradalom” tovább erősödik: a fogyasztói igények változása és a digitális technológiák új megközelítést igényelnek az energiavállalatoktól. A kiélezett piaci versenyben a vállalatok számára stratégiájuk lételemévé vált, hogy a tudományos élet alapkövének számító, jelentős innovációs és a kutatási tevékenységgel rendelkező felsőoktatási intézményekkel meghatározó kapcsolatot építsenek ki. Ezen együttműködések elősegítik az intézmények által vezetett kutatómunka és a piaci igények megfelelő összehangolását, melynek eredményeként versenyképes termékek és szolgáltatások kialakítása válik lehetővé. A FIEK együttműködés keretében MVM Csoport célja, hogy a BME-vel közösen olyan, magas színvonalú, valós környezeten alapuló living lab stuktúrát alakítson ki, mely az egyetem által biztosított kutatói háttér és az integrált digitális technológiák segítségével támogatja az energiapiac kihívásainak teljesítését és hozzájárul a fenntartható, hosszú távú ellátás-biztonság megteremtéséhez és az energiahatékonyság fejlődéséhez.

 

Kóbor György elnök-vezérigazgató, MVM

„Hazánk ipari hagyományainak egyik legfontosabb hordozója az immár több, mint 115 éves gyógyszeripar, amely egyben a leginkább kutatásigényes iparág. A Richter Gedeon Nyrt. számára a kezdetektől fogva rendkívül fontos az innováció, amely mind a mai napig versenyképességének egyik alappillére. Versenyképességének erősítése érdekében Társaságunk évek óta következetesen árbevételének 10-12 %-át fordítja K+F tevékenységre, valamint a felsőoktatásban meghatározó támogatóként van jelen. Kulcsfontosságú, hogy az egyetemi innováció, az a kutatás-fejlesztés, amely egy-egy szellemi műhelyben létrejön, minél inkább hasznosulni tudjon az iparban. Üdvözöljük, hogy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ annak az évtizedes igénynek kíván eleget tenni, hogy az ipari szereplők és az egyetemek között minél szorosabb együttműködés valósuljon meg a K+F területén. Társaságunk számára különösen fontos, hogy a tapasztalt szakemberek mellett fiatal kutatótehetségek eredményei is hasznosulni tudjanak, hiszen ez biztosítja a Richter folyamatos fejlődését. A FIEK, és benne a Richter Gedeon Nyrt., nagyban hozzájárulhat a fiatal kutatók itthon tartásához és ezáltal Magyarország versenyképességének növeléséhez.”

Orbán Gábor vezérigazgató, Richter Gedeon Nyrt.

“Az egyetemi kapcsolatok a Rolls-Royce számára is kiemelt fontosságúak. A BME számunkra nemcsak egy magas szintű tehetséggondozó műhely, ahonnan potenciális nagy tudású munkavállalók érkezhetnek hozzánk, hanem egy fontos kutatás-fejlesztési partner. Jelenleg is aktívan együttműködünk az egyetemmel a FIEK projektben. Amikor ez a kollaborációs forma éppen csak körvonalazódott, akkor jött a gondolat, hogy e konstrukció ernyője alatt milyen hasznos is lenne egy korszerű hajtáslabort kialakítani. Ott lehetne az általunk fejleszteni kívánt részegységeket, komponenseket, teljes rendszereket széles körűen tesztelni, mérni, analizálni. Az együttműködésünk eredményeképpen tavaly készült el a laboratórium. Egy olyan környezetet kívántunk megteremteni, amely lehetőséget nyújt az ipar számára hajtásrendszerek tesztelésére, valamint az oktatás támogatására. Ha a hallgatóknak van valamilyen – a labor profiljába vágó – jó ötlete, amit ki szeretne próbálni, azt a szabad idősávokban megteheti. “

Dr. Balázs Gergely György ügyvezető igazgató, Rolls-Royce