Ipar 4.0 Technológiai Központ, kapu a kis- és középvállalkozások számára

Az elmúlt években a gazdasági ágazatok mellett a termelési folyamatokat is meghódították a hálózatba kapcsolt, egymással kommunikálni tudó, bizonyos esetekben döntésképes eszközök: az ipari termelés területén is elindult egy technológiai forradalom. E változásokat Industry 4.0, azaz Ipar 4.0 összefoglaló névvel illetik a gazdasági, az IT és az ipar területén dolgozó szakemberek.

Az Ipar4.0 Technológiai Központ (TK) az Egyetem kapuja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, mely demonstrációs és fejlesztési szolgáltatást biztosít, szakmailag megalapozott ipar 4.0 ismeretanyagot állít össze és mutat be a kkv-k számára:

Tematikus találkoztatások és képzések helyszíne, célja a digitalizációs képességek fejlesztése.

  • Iránymutatást ad a fejlesztési döntések megalapozásában, a megfelelő technológiák kiválasztásában. 
  • Naprakész ipari problématérképet készít. 
  • Projektgenerálást végez, a teljes közösség bevonásával a kkv-k projekt igényeire reagálva: a teljes ökoszisztémát (iparvállalatok, kkv-k, egyetemi laborok, kutatócsoportok és hallgatók) ismerve és ezen lehetőségek bevonásával a megvalósítást szervezi.

Ahhoz, hogy a hazai kkv-k sikerrel pályázzanak beszállítói szerepre a nemzetközi nagyvállalatoknál, alapfeltétel, hogy képesek legyenek a náluk már a mindennapi gyakorlat részét képező digitális technológiákhoz csatlakozni. Minél magasabb Ipar 4.0 érettségi szinten áll egy beszállító, annál nagyobb eséllyel felelhet meg az egyre inkább a digitalizálódó termelést előtérbe helyező multinacionális cégek elvárásainak.

Az Ipar4.0 Technológiai Központot (TK) az Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt finanszírozásával hozta létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az IFKA – IVSZ konzorcium megbízásából. A BME a TK-t a projekt teljes életciklusa alatt (2019. decemberéig) működteti. A TK a FIEK (Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ) koordinációjával, a BME Villamosmérnöki és Informatikai, Gépészmérnöki, valamint Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karainak együtt működése során valósul meg az „I” épület kb. 260nm-nyi területén. Az Ipar 4.0 Technológiai Központ demonstrációs és fejlesztési szolgáltatást biztosít a Projektben részvételre jogosult közép-magyarországi régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező hazai tulajdonú feldolgozóipari kis- és középvállalkozások részére. A szolgáltatás célja, hogy szakmailag megalapozott Ipar 4.0 ismeretanyagot állítson össze és mutasson be a kkv-k számára, ezzel segítve őket az Ipar 4.0-ra történő felkészülésben, valamint a számukra legmegfelelőbb technológiák kiválasztásában.

További információt talál a BME Ipar 4.0 projektről  a  www.ipar4.bme.hu oldalon. 

Ipar 4.0 Technológiai Központ a Műegyetemen

Információs kisfilm az Ipar 4.0 Mintagyárak projektről

Információs kisfilm a kkv fejlesztésekhez kapcsolódóan