A FIEK logó és ami mögötte van​

A logó központi eleme a görög FI betű: Φ, amely matematikai szimbólum is. A FI összevonás alapja a „Felsőoktatási és Ipari” részek összetartozása. Ez az alapkoncepció, hogy a Felsőoktatás és Ipar együtt adja ki a FI görög betűt, azaz létrejön egy új minőség.

Ez emlékeztet egy kezdőkörre (sportpálya), ezért zöld alapon van (zöldmezős beruházás). A közös kezdőkör, az együttműködés szimbóluma, ahonnan a kapcsolatok, a közös „játék” indul.
A befoglaló téglalap természetesen aranymetszés arányát adja (1,618), amelynek a jele a Φ. Ezzel a tökéletességre való törekvés is kifejeződik, azaz a minőség is láthatóvá válik. 

Az ipar és felsőoktatás együttműködésének folyamata és eredménye a tudásvagyonuk cseréje és szinergiájának létrehozása. Ezt fejezi ki a logó azzal, hogy a BME bordó színe és a zölddel jelzett partner-rész kicserélődik, átmegy egyik területről (térfélről) a másikra, az együttműködési körön belül tehát megtörténik a mixelés.

Angol változatában a CC olvasható ki, a Cooperation Center (Együttműködési központ). Így a logó egyszerre működik magyarul és angolul is.

A Φ (Fi): a görög ABC 21. betűje, ma 21. századra utal a jelenlétével. Az ehhez a betűhöz a görögök számértéket rendeltek az 500-ast. Ez a szám kifejezi a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ indulására adott cégenkénti 500 millió forintos kezdőtőkét is.