Magunkról

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ az Egyetem innovációhoz kapcsolódó tevékenységeit szervezi, koordinálja és erősíti, mellyel jelentősen hozzájárul az intézmény tevékenységének kiteljesítéséhez. Az Egyetem jogi keretei között teremti meg annak lehetőségét, hogy hosszú távú stratégia mentén, egységesen kezelje az ipari szereplők és az Egyetem között létrejött kapcsolatok különböző, eddig elkülönülten kezelt területeit:

  • a kutatás-fejlesztést,
  • a tudástranszfert,
  • a szellemi tulajdon kezelést,
  • az inkubációt,
  • a partnerhálózat fejlesztését és
  • a nemzetközi kapcsolatokat.

A BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) jelentése kettős: egyrészt a projektet jelöli, másrészt egy sajátos szervezeti egységet, mely az egyetem kilencedik kara.

A FIEK projekt célja a vállalati igényeket támogató laborok kiépítése, az ipar által azonnal hasznosuló kutatásfejlesztési eredmények, valamint az ipari és egyetemi távlatos együttműködést biztosító modell működtetése.

A FIEK-nek, mint szervezeti egységnek pedig más hármas funkciója van: a FIEK-projekt gondozása, az Ipar 4.0 Technológiai Központ, valamint a technológia és a tudástranszfer szolgáltatásait egyetemi szinten végző KFI iroda (Kutatás, Fejlesztés, Innováció), azaz a BRIDGE működtetése.

FIEK bemutatkozó kisfilm

A FIEK logó és ami mögötte van

További információt talál szervezetünkről szóróanyagunkban: 

FIEK szórólap

A FIEK szervezet három alappillére


FIEK Projekt


Ipar 4.0


BME BRIDGE

Kutatóinkat arra biztatjuk, hogy kutatásaikról, megfigyeléseikről időről-időre adjanak tájékoztatást a társadalom felé. Ennek megfelelően a  FIEK projektben fontos szerepet kapnak a kutatók tudományos publikációi.

A projekt legfontosabb eredményeiről kiemelt tudományos pubikációinkban számolunk be:

A FIEK projekt eredményei

A FIEK projekt  laboratóriumai

Pharmatech Gyógyszertechnológiai laboratórium

Rolls-Royce Moduláris hajtáslaboratórium

MVM Smart Power laboratórium

MVM Mikro-CHP laboratórium

Nokia IKT és 5G laboratórium

.