Szakmai programok

Tudásalapú, innovatív, magas fokon digitalizált eljárásokkal kontrollált (ezáltal biztonságos, környezetkímélő, „okos” és energia-hatékony) módszerek és technológiák kifejlesztésére, alkalmazására és oktatására szolgáló nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, kompetenciaközpont kialakítása a projekt elsődleges célja. Erre épülő alprogramok interdiszciplináris („multidomain”-es) együttműködést és integrációt valósítanak meg. A kialakításra kerülő laboratórium több szakterületen nyújt szolgáltatást, amelyek közül kiemelt fókuszpontban az energetika és gyógyszergyártás van.

A megvalósítás módja:

A program digitális ökoszisztémát alakít ki - a társadalomban és a gazdaságban horizontális szerepet betöltő információs- és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével - elősegítve a kapcsolódó szakterületek versenyképességének növekedését. Az IKT mindent átszövő dinamizáló potenciáljának köszönhetően, az ipar által megfogalmazott igényeken alapuló kutatási eredmények gyors átfutási idővel kerülnek hasznosításra az egyes szakterületeken. Az alprogramokhoz közös IKT elveket, módszereket alkalmazva - s ezáltal közös platformot biztosítva - érjük el azok hatékony működését, kontrollálását, fenntartását.

 

Modell-alprogramok:

1. Gyógyszeripar: új „PAT-flow” technológia elemeinek kifejlesztése a PharmaTech modell-laboratóriumban szintetikus- és nanogyógyszerek előállítására,

2. Energetika: új intelligens technológiai elemek kifejlesztése a megújuló energia-alapú termeléshez, a hálózati integrációhoz és a fogyasztás-hatékonyság növeléshez a BME laboratórium-hálózatában.

 

A pályázó konzorciumot motiváló cél versenyképes termékek, technológiák és szolgáltatások fejlesztése.

A projekt megvalósítása során négy nagyvállalat és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) meglévő szoros kooperációja erősödik tovább. Minden partner múltja, szakmai ereje, s elszántsága meghatározó jelentőségű a projekt sikerre vitelében. Mindez - a nagy tapasztalatokkal és szakértelemmel bíró kutatói fejlesztői humán bázissal együtt - záloga a magas hozzáadott értéknek.

A projekt kutatási háttereként a BME és a nagyvállalatok humán erőforrása, együttműködő laboratóriumai, valamint a projekt során kiépítésre kerülő további laboratóriumok szolgálnak, melyek szilárd alapot biztosítanak a fenntartható innovációhoz, valamint inspiráló környezetet jelentenek a megvalósítás során képzett és alkalmazott szakemberek számára.

A projekt már az első két évben több - részben vagy egészben kifejlesztett - terméket/szolgáltatást hoz létre, melyek piaci bevezetésre is kerülnek. Ennek célja, hogy a projekt végére, a piacon ismert és sikeres termékek fémjelezzék a projektszervezetet. A vállalati igények alapján kidolgozásra kerülő termékek és szolgáltatások kiemelkedő piaci potenciálját az ipari partnerek széles nemzetközi kapcsolatrendszere biztosítja.