Küldetés

A projekt keretében megvalósuló együttműködés fenntarthatósága és körének bővítése érdekében a FIEK központ kiemelt célja a szakterületek közötti szinergiák ösztönzése.

A folyamatos fejlődés elősegítésére fontos, hogy egy technológiai információs felület támogassa a létrehozott laboratórium-hálózatot különböző kapcsolódási szintekkel. Ez egy hallgatókat, egyetemi kutatókat és ipari szakembereket összekapcsoló interaktív platform-szoftvert jelent, amelynek hierarchikus felépítése egyaránt képes biztosítani a bizalmas adatkezelést és a nyílt hozzáférést. Mindez azáltal szolgálja a fenntarthatóságot, hogy lehetővé teszi:

-          az ipari igények és az egyetemi potenciál korszerű, dinamikus összekapcsolását,

-          az infrastruktúra-megosztás és gazdálkodás optimalizálását,

-          az innovációs megoldások serkentését a kutatási eredmények gyors hasznosítására,

-          a pályázatok segítését és információs hátterük biztosítását,

-          a technológiai információkezelést/terjesztést, különös tekintettel a KKV-kre,

-          kapcsolati hálók kialakítását.

 

Az egyetemi karok feladata ebben:

-          gyors reagálás a változásokra,

-          a kutatási eredmények és az ipari igények harmonizálása,

-          a hatékony K+F+I környezet kialakítása,

-          a meglévő egyetemi kutatási eredmények becsatornázása a projektbe,

-          rugalmas válaszadás a mérnöki feladatokra,

-          interdiszciplináris szemléletű mérnökök képzése és irányítása,

-          szilárd elméleti alapok oktatása és kutatása.

Az ipari partnerek hosszú távú fejlesztési tervének közös eleme az intelligens technológiaszabályozáson és -integráción alapuló hatékonyságfokozás és versenyképesség-növelés. Szakirány-specifikus céljaik szintén szorosan kapcsolódnak a projekthez, hiszen nagy sebességű vezeték nélküli kommunikáció a Nokia, a hibrid hajtások energiahatékonyságának növelése a Siemens, a zöldenergia kiegyensúlyozott integrálása az energia elosztó hálózatokba az MVM, a gyógyszerek stabilitásának és gyógyító hatékonyságának fokozása pedig a Richter Gedeon Gyógyszergyár fő preferenciái közé tartozik.

A projekt eredményeire az ipar széles körének van igénye. A laboratórium-hálózat által igazoltan működő új technológiai megoldásokat és hatékony módszereket számos iparág tudja hasznosítani fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében. Az igény jelentkezhet gazdasági indíttatásból, a módszerek, eljárások hatékonyabbá tétele érdekében, a kompetenciabővítés, vagy együtt-alkotás céljából a kreatív egyetemi hallgatókkal. Egyre többen ismerik fel, hogy azok tudják versenyképességüket hosszú távon fenntartani a piacon, akik tudományosan megalapozott módszereket, fejlesztési ismeretanyagot adaptálnak ipari termékek előállítására. A FIEK projektek megvalósítása során az ipari kollegák, az egyetemi kutatóműhelyeink munkatársai és a hallgatók együtt tevékenykednek. Ennek eredménye az ipar-egyetem Win-Win modell, azaz közös K+F kapacitás létrehozása.

Ennek hatása a partnerektől érkező és hosszú távú fenntarthatóságot biztosító „input”-ok segítségével (lásd a csatolt ábrán) időben és hatáskörben egyaránt túlmutat a projekt megvalósításán, hiszen az a teljes hazai ipar számára releváns tapasztalatokkal rendelkező szakemberek képzését segíti elő, valamint a hazai iparvállalatok fókuszában levő technológiákhoz kapcsolódó oktatói tapasztalatot hoz létre. Mindez a képzésekbe visszacsatolva, multiplikatív hatást fejt ki.