A FIEK konzorcium

A projektet megvalósító konzorcium hazai és nemzetközi nagyvállalatokból és egy nemzetközi szintű és hírű kutatóhelyből alakult. A szereplők piacon elfoglalt helyzetéből, kapcsolati rendszeréből és portfóliójából adódóan kellően alapos és széleskörű rálátással rendelkeznek a nemzetközi színtérre, a műszaki terület gyártási és szolgáltatási folyamataira, aktuális kihívásaira, trendjeire.

A digitalizáció alapú versenyképesség-növelés és hatékonyság-fokozás olyan iparág-független nemzetközi trend, amelyben vezető szerepet betöltve a konzorciumi nagyvállalatok által képviselt gyártási folyamatok és termékek jelentős versenyképességi előnyt szerezhetnek a nemzetközi versenytársakhoz viszonyítva. A vállalatok jellegéből adódóan mindez nemzetközi szinten megjelenő - és az együttműködő céghálózaton keresztül megsokszorozódó - gazdasági eredményeket tesz lehetővé. A digitalizáció projektben megvalósuló eredményei elsődlegesen és közvetlenül a Nokia által forgalomba hozható termékekben realizálódnak.

A gyógyszerek, amelyek kifejlesztését és gyártását a projekt célkitűzései között szereplő innovatív digitalizált eljárások és hatékony integrált technológia tesz lehetővé, a partner-gyógyszergyár portfóliójának legszélesebb nemzetközi ismeretségű körébe – a központi idegrendszerre ható és a nőgyógyászati készítmények közé – tartoznak. A nanoszálas gyógyszerformák kifejlesztése pedig nemzetközileg egyedülálló, a versenytársakat megelőző pozícióba helyezheti a Richter Gedeon Gyógyszergyárat.

Az energetika területén a hibrid és elektromos hajtások kutatása a nemzetközi érdeklődés középpontjában van. A Siemens a projekt eredményeit is felhasználva vezető piaci szerepet tölthet be az új generációs repülőgépekbe és egyéb járművekbe épített új környezetkímélő hajtásrendszerek piacán. A zöldenergia növekvő felhasználása szintén a legfontosabb nemzetközi törekvések közé tartozik, nem megoldott azonban a lokális fogyasztások és visszatáplálások stabil szinkronizálása a központi ellátással. Ezért a projektben kifejlesztendő modellrendszer jelentős nemzetközi érdeklődésre tarthat számot.

A FIEK laboratórium-hálózat az ipar által felügyelt és irányított, nemzetközileg is egyedülállóan széles integrációt valósít meg a BME karok között, amely a résztvevők kiemelkedő publikációs tevékenysége révén gyorsan nemzetközileg ismertté válhat. Ez a laboratórium-hálózat alkalmas lesz csúcstechnológiai megoldások oktatására, nemzetközi graduális és posztgraduális kurzusok formájában.

Innen legyen elérhetőek a partnerek:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME):

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) műszaki-természettudományi területen az ország meghatározó, első számú oktató-kutató intézménye. Hat műszaki kara lefedi a műszaki és informatikai tudományok szinte minden területét, és ezt jól egészíti ki a magas szintű természettudományos és gazdaságtudományi oktatás és kutatás. A BME nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek, a hazai és nemzetközi pályázatok sikeres szereplője, kutatási eredményeinek hasznosításában erősen támaszkodik az ipari partnereire itthon és külföldön egyaránt.

A BME együttműködése a jelen pályázat konzorciumi partnereivel a kutatás-fejlesztés és szakember képzés területén hosszú időre nyúlik vissza, és részletes programokat tartalmazó stratégiai együttműködési szerződéseken alapul. A gazdasági szereplők mindegyike a pályázat fő témáiban korábbi fejlesztési tapasztalatokkal és eredményekkel, valamint termékfejlesztési és üzleti stratégiával rendelkezik, több esetben az előzményekre, a BME-vel történő közös munkára támaszkodnak.

 

 

 

 

 

 

Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt. (Siemens):

A Siemens számára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel már mintegy 20 éve fennálló partneri kapcsolat kiemelkedő jelentőséggel bír. Büszke vagyok az eddig elért közös sikerekre, és arra, hogy kutatómunkánk eredményét már számos gyakorlati projektben hasznosítottuk. Büszke vagyok arra is, hogy a siemenses mérnök kollégák közül sokan végeztek a Műegyetemen, mert ez az Egyetemen folytatott oktatás magas minőségét is jelzi. Az oktatás, képzés terén idéntől még szorosabb a Siemens és a BME kapcsolata, hiszen nemrégiben indítottuk el közösen hazánk első, duális műszaki mesterképzését is.  

A FIEK-ben való részvétel a Siemens számára az együttműködés még magasabb szintjét jelenti. Lehetőséget ad számunkra, hogy a legkiválóbb egyetemi kutatók kapcsolódjanak be a Siemens kutatás-fejlesztési projektjeibe, míg az egyetem hallgatói megismerkedhetnek a jelenleg legfejlettebb technológiákkal. Mindez kölcsönös előnyökhöz vezet majd: egyrészt új tudományos kutatások elvégzésére nyílik lehetőség, másrészt az egyetem és a vállalatok közötti együttműködés várakozásaink szerint üzletileg is hasznosulni fog, hozzájárulva magasabb műszaki színvonalat és tudásszintet igénylő munkahelyek létrehozásához és új termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez.

 

 

 

 

 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (Richter):

Hazánk ipari hagyományainak egyik legfontosabb hordozója az immár több mint 115 éves gyógyszeripar, amely egyben a leginkább kutatásigényes iparág. A Richter Gedeon Nyrt. számára a kezdetektől fogva rendkívül fontos az innováció, amely mind a mai napig versenyképességének egyik alappillére. Versenyképességének erősítése érdekében Társaságunk évek óta következetesen árbevételének 10-12 %-át fordítja K+F tevékenységre, valamint a felsőoktatásban meghatározó támogatóként van jelen.

Kulcsfontosságú, hogy az egyetemi innováció, az a kutatás-fejlesztés, amely egy-egy szellemi műhelyben létrejön, minél inkább hasznosulni tudjon az iparban. Üdvözöljük, hogy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ annak az évtizedes igénynek kíván eleget tenni, hogy az ipari szereplők és az egyetemek között minél szorosabb együttműködés valósuljon meg a K+F területén. Társaságunk számára különösen fontos, hogy a tapasztalt szakemberek mellett fiatal kutatótehetségek eredményei is hasznosulni tudjanak, hiszen ez biztosítja a Richter folyamatos fejlődését. A FIEK, és benne a Richter Gedeon, nagyban hozzájárulhat a fiatal kutatók itthon tartásához és ezáltal Magyarország versenyképességének növeléséhez.

 

 

 

 

Nokia Solutions and Networks Kft. (Nokia):

A Nokia Programozható Világnak nevezte el a kommunikációs kapcsolatok és digitalizálás területén kibontakozó új forradalmat, melyben bárki, bármit, bárhol csatlakoztathat a hálózathoz. A vállalat számára ez lehetőség arra, hogy pozitívan befolyásolja az emberek mindennapjait, hogy a világ termelékenyebb, hatékonyabb, biztonságosabb, egészségesebb, intelligensebb és egyúttal fenntarthatóbb legyen.

A FIEK-ben egyszerre jelenlévő egyetemi és ipari szaktudás remek lehetőséget teremt a Programozható Világ megvalósításához szükséges technológiák kutatására, mint például a kognitív felhasználói élmény menedzsment és az olyan új vertikumok, mint az ’Internet of Things’ hatékony kezelése 5G telekommunikációs hálózatokban, adatanalitika és a mindent körülölelő, holisztikus digitális szolgáltatások. A központ kölcsönös előnyöket biztosít a résztvevők számára: az egyetem korszerű iparági technológiákba tanulhat bele, míg az ipari partnerek - így a Nokia is - olyan a felsőoktatásban fellelhető készségekhez juthatnak hozzá, amelyek nem tartoznak szorosan a saját központi kompetenciájukhoz. Fontos szempont az is, hogy a kapcsolódó tudás felhalmozása elősegítheti az oktatás és a digitális gazdasági további fejlődését hazánkban.

 

 

 

 

MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM):

Az energiaipar az utóbbi években gyors ütemű fejlődésen megy keresztül. A megújuló energiatermelés, az energiatárolás és az elektromos közlekedés térnyerésével kezdődött „innovációs forradalom” tovább erősödik: a fogyasztói igények változása és a digitális technológiák új megközelítést igényelnek az energiavállalatoktól.

A kiélezett piaci versenyben a vállalatok számára stratégiájuk lételemévé vált, hogy a tudományos élet alapkövének számító, jelentős innovációs és a kutatási tevékenységgel rendelkező felsőoktatási intézményekkel meghatározó kapcsolatot építsenek ki. Ezen együttműködések elősegítik az intézmények által vezetett kutatómunka és a piaci igények megfelelő összehangolását, melynek eredményeként versenyképes termékek és szolgáltatások kialakítása válik lehetővé.

A FIEK együttműködés keretében MVM Csoport célja, hogy a BME-vel közösen olyan, magas színvonalú, valós környezeten alapuló living lab stuktúrát alakítson ki, mely az egyetem által biztosított kutatói háttér és az integrált digitális technológiák segítségével támogatja az energiapiac kihívásainak teljesítését és hozzájárul a fenntartható, hosszú távú ellátás-biztonság megteremtéséhez és az energiahatékonyság fejlődéséhez.

Az MVM együttműködésével létrejövő infrastruktúra további feladata, hogy támogassa a kor elvárásainak megfelelő szakemberképzést, így növelve mind az Egyetem, mind pedig az MVM Csoport versenyképességét.